HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
 
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ตรวจเยี่ยมงานสภาเด็กฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.แม่วงก์ นำโดยนายสำราญ  พันธ์มหา นายก อบต.แม่วงก์ นายอุดม บุญทอง ปลัดฯ และว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ น่วมถนอม รองปลัดฯ ให้การต้อนรับ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะ ที่เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่วงก์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสภาเด็กฯ ต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ทั้งนี้นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผอ.รร.แม่วงก์พิทยาคม และนางสาวปราณีต เลิศสงคราม นายก อบต.เขาชนกัน ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 12.21 น. โดย สำนักปลัดฯ

ผู้เข้าชม 767 ท่าน