HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   17 ก.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   12 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   7 ก.ย. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   เลื่อนวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง   5 ก.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์    15 ส.ค. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายกลุ่มไผ่งาม และสายกลุ่มไผ่งาม - บ่อน้ำเย็น    8 ก.พ. 2561 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ราคากลางงานปรุบปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายกลุ่มไผ่งาม-กลุ่มบ่อน้ำเย็น ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์   6 ก.พ. 2561 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบในภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งงก์   1 ธ.ค. 2560 287
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   27 พ.ย. 2560 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   9 พ.ย. 2560 185
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14