หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
นายสำราญ พันธ์มหา
นายก อบต.แม่วงก์
0992705490
 
นายเสถียร เทพสนธิ
รองนายก อบต.แม่วงก์
0844934776
นายธีระยุทธ ศรีปั้นพริ้ง
รองนายก อบต.แม่วงก์
0931739952
 
นายอำนาจ แรงกสิกร
เลขานุการนายก อบต.แม่วงก์
0833315738