หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
นายสำราญ พันธ์มหา
นายก อบต.แม่วงก์
 
นายเสถียร เทพสนธิ
รองนายก อบต.แม่วงก์
นายธีระยุทธ ศรีปั้นพริ้ง
รองนายก อบต.แม่วงก์
 
นายอำนาจ แรงกสิกร
เลขานุการนายก อบต.แม่วงก์