หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วงก์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลแม่วงก์มาเป็นองค์การ บริหารส่วน ตำบลแม่วงก์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่113 ตอนที่ 9 ง วันที่ 30 มกราคม 2539)
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำโจน ถนนทางหลวงชนบทสายศาลเจ้าไก่ต่อ - แม่วงก์ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,625 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ภูเขาแม่กระทู้ และ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  
 
 
 
 


 

ประชากรส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 80 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูกได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย และไม้ผล

ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

ด้านอุตสาหกรรม ภายในตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว และโรงรับซื้อพืชไร่ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     9,536    คน แยกเป็น

ชาย    4,742   คน คิดเป็นร้อยละ   49.73

หญิง    4,794   คน คิดเป็นร้อยละ    50.27
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     2,605    ครัวเรือน
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   แม่วงก์ 1,223 1,284 2,507 2  
1   บ้านกระทุ่มทอง 587 591 1,178 370
  2   บ้านคลองน้ำโจน 350 343 693 213  
3   บ้านเนินสมบูรณ์ 228 246 474 152
  4   บ้านถังแดง 355 359 714 262  
5   บ้านไร่ไทรทอง 207 196 403 151
  6   บ้านหนองอ้ายสา 424 441 865 340  
7   บ้านลานตะแบก 348 346 694 246
  8   บ้านสระหลวง 385 348 733 247  
9   บ้านเขาแม่กระทู้ 635 640 1,275 622
    รวม 4,742 4,794 9,536 2,605
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
085-736-6132
นายสำเริง ประสาทแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10