หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
นายนรุตย์ โกทัน
กำนันตำบลแม่วงก์
 
 


นายวิเชียร บุญยงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางสาวเตือนตา คำรักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายธงชัย มุขสูงเนิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสมร พันธุ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นางกฤษฏาภรณ์ เทียมสำโรง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายพิเชต อู่ธาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายสุรศักดิ์ ไหมขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นางอุไร พันธ์มหา
ผูใหญ่บ้านหมู่ที่ 9