หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
นายธิวา ศรีเกษม
ประธานสภา อบต.แม่วงก์
 
นายพรเทพ ฉัตร์ทอง
รองประธานสภา อบต.แม่วงก์
นายมั่น แพทย์กลาง
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายบุญสม การสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.


นางอนัญลักษณ์ ศรีนรคุตร
สมาชิกสภา อบต.


นายเสมียน โกทัน
สมาชิกสภา อบต.


นางกัญญา พฤกษา
สมาชิกสภา อบต.


นายสวั่น ศรีสง่า
สมาชิกสภา อบต.


นายธนพล จิรเมธีอภิวัฒน์
สมาชิกสภา อบต.


นายดวง ดอนคงมี
สมาชิกสภา อบต.


นายสุรัตน์ ยิ้มคล้าย
สมาชิกสภา อบต.


นายณรงค์ชัย โชติตะคุ
สมาชิกสภา อบต.


นายพงศกร ตรีเดช
สมาชิกสภา อบต.


นายปรีชา อ่วมภักดี
สมาชิกสภา อบต.


นายบัณฑิตย์ รุ่งทิพย์
สมาชิกสภา อบต.