หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 

ข่าวสาร
 

 
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดแม่วงก์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ นำโดยนายสำราญ พันธ์มหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดแม่วงก์(26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและประชาชนในพื้นตำบลและตำบลข้างเคียง ซึ่งนายอานนท์ บูรณภักดี ได้ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี สามชิกสภาฯ ผู้นำชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อสม เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่าน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2564 เวลา 10.32 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/234

ลำดับภาพที่ 2/234

ลำดับภาพที่ 3/234

ลำดับภาพที่ 4/234

ลำดับภาพที่ 5/234

ลำดับภาพที่ 6/234

ลำดับภาพที่ 7/234

ลำดับภาพที่ 8/234

ลำดับภาพที่ 9/234

ลำดับภาพที่ 10/234

ลำดับภาพที่ 11/234

ลำดับภาพที่ 12/234

ลำดับภาพที่ 13/234

ลำดับภาพที่ 14/234

ลำดับภาพที่ 15/234

ลำดับภาพที่ 16/234

ลำดับภาพที่ 17/234

ลำดับภาพที่ 18/234

ลำดับภาพที่ 19/234

ลำดับภาพที่ 20/234

ลำดับภาพที่ 21/234

ลำดับภาพที่ 22/234

ลำดับภาพที่ 23/234

ลำดับภาพที่ 24/234

ลำดับภาพที่ 25/234

ลำดับภาพที่ 26/234

ลำดับภาพที่ 27/234

ลำดับภาพที่ 28/234

ลำดับภาพที่ 29/234

ลำดับภาพที่ 30/234

ลำดับภาพที่ 31/234

ลำดับภาพที่ 32/234

ลำดับภาพที่ 33/234

ลำดับภาพที่ 34/234

ลำดับภาพที่ 35/234

ลำดับภาพที่ 36/234

ลำดับภาพที่ 37/234

ลำดับภาพที่ 38/234

ลำดับภาพที่ 39/234

ลำดับภาพที่ 40/234

ลำดับภาพที่ 41/234

ลำดับภาพที่ 42/234

ลำดับภาพที่ 43/234

ลำดับภาพที่ 44/234

ลำดับภาพที่ 45/234

ลำดับภาพที่ 46/234

ลำดับภาพที่ 47/234

ลำดับภาพที่ 48/234

ลำดับภาพที่ 49/234

ลำดับภาพที่ 50/234

ลำดับภาพที่ 51/234

ลำดับภาพที่ 52/234

ลำดับภาพที่ 53/234

ลำดับภาพที่ 54/234

ลำดับภาพที่ 55/234

ลำดับภาพที่ 56/234

ลำดับภาพที่ 57/234

ลำดับภาพที่ 58/234

ลำดับภาพที่ 59/234

ลำดับภาพที่ 60/234

ลำดับภาพที่ 61/234

ลำดับภาพที่ 62/234

ลำดับภาพที่ 63/234

ลำดับภาพที่ 64/234

ลำดับภาพที่ 65/234

ลำดับภาพที่ 66/234

ลำดับภาพที่ 67/234

ลำดับภาพที่ 68/234

ลำดับภาพที่ 69/234

ลำดับภาพที่ 70/234

ลำดับภาพที่ 71/234

ลำดับภาพที่ 72/234

ลำดับภาพที่ 73/234

ลำดับภาพที่ 74/234

ลำดับภาพที่ 75/234

ลำดับภาพที่ 76/234

ลำดับภาพที่ 77/234

ลำดับภาพที่ 78/234

ลำดับภาพที่ 79/234

ลำดับภาพที่ 80/234

ลำดับภาพที่ 81/234

ลำดับภาพที่ 82/234

ลำดับภาพที่ 83/234

ลำดับภาพที่ 84/234

ลำดับภาพที่ 85/234

ลำดับภาพที่ 86/234

ลำดับภาพที่ 87/234

ลำดับภาพที่ 88/234

ลำดับภาพที่ 89/234

ลำดับภาพที่ 90/234

ลำดับภาพที่ 91/234

ลำดับภาพที่ 92/234

ลำดับภาพที่ 93/234

ลำดับภาพที่ 94/234

ลำดับภาพที่ 95/234

ลำดับภาพที่ 96/234

ลำดับภาพที่ 97/234

ลำดับภาพที่ 98/234

ลำดับภาพที่ 99/234

ลำดับภาพที่ 100/234

ลำดับภาพที่ 101/234

ลำดับภาพที่ 102/234

ลำดับภาพที่ 103/234

ลำดับภาพที่ 104/234

ลำดับภาพที่ 105/234

ลำดับภาพที่ 106/234

ลำดับภาพที่ 107/234

ลำดับภาพที่ 108/234

ลำดับภาพที่ 109/234

ลำดับภาพที่ 110/234

ลำดับภาพที่ 111/234

ลำดับภาพที่ 112/234

ลำดับภาพที่ 113/234

ลำดับภาพที่ 114/234

ลำดับภาพที่ 115/234

ลำดับภาพที่ 116/234

ลำดับภาพที่ 117/234

ลำดับภาพที่ 118/234

ลำดับภาพที่ 119/234

ลำดับภาพที่ 120/234

ลำดับภาพที่ 121/234

ลำดับภาพที่ 122/234

ลำดับภาพที่ 123/234

ลำดับภาพที่ 124/234

ลำดับภาพที่ 125/234

ลำดับภาพที่ 126/234

ลำดับภาพที่ 127/234

ลำดับภาพที่ 128/234

ลำดับภาพที่ 129/234

ลำดับภาพที่ 130/234

ลำดับภาพที่ 131/234

ลำดับภาพที่ 132/234

ลำดับภาพที่ 133/234

ลำดับภาพที่ 134/234

ลำดับภาพที่ 135/234

ลำดับภาพที่ 136/234

ลำดับภาพที่ 137/234

ลำดับภาพที่ 138/234

ลำดับภาพที่ 139/234

ลำดับภาพที่ 140/234

ลำดับภาพที่ 141/234

ลำดับภาพที่ 142/234

ลำดับภาพที่ 143/234

ลำดับภาพที่ 144/234

ลำดับภาพที่ 145/234

ลำดับภาพที่ 146/234

ลำดับภาพที่ 147/234

ลำดับภาพที่ 148/234

ลำดับภาพที่ 149/234

ลำดับภาพที่ 150/234

ลำดับภาพที่ 151/234

ลำดับภาพที่ 152/234

ลำดับภาพที่ 153/234

ลำดับภาพที่ 154/234

ลำดับภาพที่ 155/234

ลำดับภาพที่ 156/234

ลำดับภาพที่ 157/234

ลำดับภาพที่ 158/234

ลำดับภาพที่ 159/234

ลำดับภาพที่ 160/234

ลำดับภาพที่ 161/234

ลำดับภาพที่ 162/234

ลำดับภาพที่ 163/234

ลำดับภาพที่ 164/234

ลำดับภาพที่ 165/234

ลำดับภาพที่ 166/234

ลำดับภาพที่ 167/234

ลำดับภาพที่ 168/234

ลำดับภาพที่ 169/234

ลำดับภาพที่ 170/234

ลำดับภาพที่ 171/234

ลำดับภาพที่ 172/234

ลำดับภาพที่ 173/234

ลำดับภาพที่ 174/234

ลำดับภาพที่ 175/234

ลำดับภาพที่ 176/234

ลำดับภาพที่ 177/234

ลำดับภาพที่ 178/234

ลำดับภาพที่ 179/234

ลำดับภาพที่ 180/234

ลำดับภาพที่ 181/234

ลำดับภาพที่ 182/234

ลำดับภาพที่ 183/234

ลำดับภาพที่ 184/234

ลำดับภาพที่ 185/234

ลำดับภาพที่ 186/234

ลำดับภาพที่ 187/234

ลำดับภาพที่ 188/234

ลำดับภาพที่ 189/234

ลำดับภาพที่ 190/234

ลำดับภาพที่ 191/234

ลำดับภาพที่ 192/234

ลำดับภาพที่ 193/234

ลำดับภาพที่ 194/234

ลำดับภาพที่ 195/234

ลำดับภาพที่ 196/234

ลำดับภาพที่ 197/234

ลำดับภาพที่ 198/234

ลำดับภาพที่ 199/234

ลำดับภาพที่ 200/234

ลำดับภาพที่ 201/234

ลำดับภาพที่ 202/234

ลำดับภาพที่ 203/234

ลำดับภาพที่ 204/234

ลำดับภาพที่ 205/234

ลำดับภาพที่ 206/234

ลำดับภาพที่ 207/234

ลำดับภาพที่ 208/234

ลำดับภาพที่ 209/234

ลำดับภาพที่ 210/234

ลำดับภาพที่ 211/234

ลำดับภาพที่ 212/234

ลำดับภาพที่ 213/234

ลำดับภาพที่ 214/234

ลำดับภาพที่ 215/234

ลำดับภาพที่ 216/234

ลำดับภาพที่ 217/234

ลำดับภาพที่ 218/234

ลำดับภาพที่ 219/234

ลำดับภาพที่ 220/234

ลำดับภาพที่ 221/234

ลำดับภาพที่ 222/234

ลำดับภาพที่ 223/234

ลำดับภาพที่ 224/234

ลำดับภาพที่ 225/234

ลำดับภาพที่ 226/234

ลำดับภาพที่ 227/234

ลำดับภาพที่ 228/234

ลำดับภาพที่ 229/234

ลำดับภาพที่ 230/234

ลำดับภาพที่ 231/234

ลำดับภาพที่ 232/234

ลำดับภาพที่ 233/234

ลำดับภาพที่ 234/234
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
099-270-5490
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10