HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วงก์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการท่องเทียวในพื้นที่ตำบลแม่วงก์ โดยศึกษาเส้นทางธรรมชาติบริเวณเทือกเขาแม่กระทู้  หมู่ที่  4  บ้านถังแดง  ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่  12   พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 10.26 น. โดย คุณ วุฒิชัย พันธี

ผู้เข้าชม 148 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย