หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ได้รับรางวัล ระดับพอใช้ เงินรางวัล 30,000 บาท
2. ระดับสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วงก์ ได้รับรางวัล ระดับดี เงินรางวัล 40,000 บาท
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ได้รับรางวัล ระดับดี เงินรางวัล 40,000 บาท
2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง ได้รับรางวัล ระดับพอใช้ เงินรางวัล 30,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 09.28 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 15 ท่าน