หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 

ข่าวสาร
 

 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์รว่มกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลว่งซ่านเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 10.10 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 182 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/524

ลำดับภาพที่ 2/524

ลำดับภาพที่ 3/524

ลำดับภาพที่ 4/524

ลำดับภาพที่ 5/524

ลำดับภาพที่ 6/524

ลำดับภาพที่ 7/524

ลำดับภาพที่ 8/524

ลำดับภาพที่ 9/524

ลำดับภาพที่ 10/524

ลำดับภาพที่ 11/524

ลำดับภาพที่ 12/524

ลำดับภาพที่ 13/524

ลำดับภาพที่ 14/524

ลำดับภาพที่ 15/524

ลำดับภาพที่ 16/524

ลำดับภาพที่ 17/524

ลำดับภาพที่ 18/524

ลำดับภาพที่ 19/524

ลำดับภาพที่ 20/524

ลำดับภาพที่ 21/524

ลำดับภาพที่ 22/524

ลำดับภาพที่ 23/524

ลำดับภาพที่ 24/524

ลำดับภาพที่ 25/524

ลำดับภาพที่ 26/524

ลำดับภาพที่ 27/524

ลำดับภาพที่ 28/524

ลำดับภาพที่ 29/524

ลำดับภาพที่ 30/524

ลำดับภาพที่ 31/524

ลำดับภาพที่ 32/524

ลำดับภาพที่ 33/524

ลำดับภาพที่ 34/524

ลำดับภาพที่ 35/524

ลำดับภาพที่ 36/524

ลำดับภาพที่ 37/524

ลำดับภาพที่ 38/524

ลำดับภาพที่ 39/524

ลำดับภาพที่ 40/524

ลำดับภาพที่ 41/524

ลำดับภาพที่ 42/524

ลำดับภาพที่ 43/524

ลำดับภาพที่ 44/524

ลำดับภาพที่ 45/524

ลำดับภาพที่ 46/524

ลำดับภาพที่ 47/524

ลำดับภาพที่ 48/524

ลำดับภาพที่ 49/524

ลำดับภาพที่ 50/524

ลำดับภาพที่ 51/524

ลำดับภาพที่ 52/524

ลำดับภาพที่ 53/524

ลำดับภาพที่ 54/524

ลำดับภาพที่ 55/524

ลำดับภาพที่ 56/524

ลำดับภาพที่ 57/524

ลำดับภาพที่ 58/524

ลำดับภาพที่ 59/524

ลำดับภาพที่ 60/524

ลำดับภาพที่ 61/524

ลำดับภาพที่ 62/524

ลำดับภาพที่ 63/524

ลำดับภาพที่ 64/524

ลำดับภาพที่ 65/524

ลำดับภาพที่ 66/524

ลำดับภาพที่ 67/524

ลำดับภาพที่ 68/524

ลำดับภาพที่ 69/524

ลำดับภาพที่ 70/524

ลำดับภาพที่ 71/524

ลำดับภาพที่ 72/524

ลำดับภาพที่ 73/524

ลำดับภาพที่ 74/524

ลำดับภาพที่ 75/524

ลำดับภาพที่ 76/524

ลำดับภาพที่ 77/524

ลำดับภาพที่ 78/524

ลำดับภาพที่ 79/524

ลำดับภาพที่ 80/524

ลำดับภาพที่ 81/524

ลำดับภาพที่ 82/524

ลำดับภาพที่ 83/524

ลำดับภาพที่ 84/524

ลำดับภาพที่ 85/524

ลำดับภาพที่ 86/524

ลำดับภาพที่ 87/524

ลำดับภาพที่ 88/524

ลำดับภาพที่ 89/524

ลำดับภาพที่ 90/524

ลำดับภาพที่ 91/524

ลำดับภาพที่ 92/524

ลำดับภาพที่ 93/524

ลำดับภาพที่ 94/524

ลำดับภาพที่ 95/524

ลำดับภาพที่ 96/524

ลำดับภาพที่ 97/524

ลำดับภาพที่ 98/524

ลำดับภาพที่ 99/524

ลำดับภาพที่ 100/524

ลำดับภาพที่ 101/524

ลำดับภาพที่ 102/524

ลำดับภาพที่ 103/524

ลำดับภาพที่ 104/524

ลำดับภาพที่ 105/524

ลำดับภาพที่ 106/524

ลำดับภาพที่ 107/524

ลำดับภาพที่ 108/524

ลำดับภาพที่ 109/524

ลำดับภาพที่ 110/524

ลำดับภาพที่ 111/524

ลำดับภาพที่ 112/524

ลำดับภาพที่ 113/524

ลำดับภาพที่ 114/524

ลำดับภาพที่ 115/524

ลำดับภาพที่ 116/524

ลำดับภาพที่ 117/524

ลำดับภาพที่ 118/524

ลำดับภาพที่ 119/524

ลำดับภาพที่ 120/524

ลำดับภาพที่ 121/524

ลำดับภาพที่ 122/524

ลำดับภาพที่ 123/524

ลำดับภาพที่ 124/524

ลำดับภาพที่ 125/524

ลำดับภาพที่ 126/524

ลำดับภาพที่ 127/524

ลำดับภาพที่ 128/524

ลำดับภาพที่ 129/524

ลำดับภาพที่ 130/524

ลำดับภาพที่ 131/524

ลำดับภาพที่ 132/524

ลำดับภาพที่ 133/524

ลำดับภาพที่ 134/524

ลำดับภาพที่ 135/524

ลำดับภาพที่ 136/524

ลำดับภาพที่ 137/524

ลำดับภาพที่ 138/524

ลำดับภาพที่ 139/524

ลำดับภาพที่ 140/524

ลำดับภาพที่ 141/524

ลำดับภาพที่ 142/524

ลำดับภาพที่ 143/524

ลำดับภาพที่ 144/524

ลำดับภาพที่ 145/524

ลำดับภาพที่ 146/524

ลำดับภาพที่ 147/524

ลำดับภาพที่ 148/524

ลำดับภาพที่ 149/524

ลำดับภาพที่ 150/524

ลำดับภาพที่ 151/524

ลำดับภาพที่ 152/524

ลำดับภาพที่ 153/524

ลำดับภาพที่ 154/524

ลำดับภาพที่ 155/524

ลำดับภาพที่ 156/524

ลำดับภาพที่ 157/524

ลำดับภาพที่ 158/524

ลำดับภาพที่ 159/524

ลำดับภาพที่ 160/524

ลำดับภาพที่ 161/524

ลำดับภาพที่ 162/524

ลำดับภาพที่ 163/524

ลำดับภาพที่ 164/524

ลำดับภาพที่ 165/524

ลำดับภาพที่ 166/524

ลำดับภาพที่ 167/524

ลำดับภาพที่ 168/524

ลำดับภาพที่ 169/524

ลำดับภาพที่ 170/524

ลำดับภาพที่ 171/524

ลำดับภาพที่ 172/524

ลำดับภาพที่ 173/524

ลำดับภาพที่ 174/524

ลำดับภาพที่ 175/524

ลำดับภาพที่ 176/524

ลำดับภาพที่ 177/524

ลำดับภาพที่ 178/524

ลำดับภาพที่ 179/524

ลำดับภาพที่ 180/524

ลำดับภาพที่ 181/524

ลำดับภาพที่ 182/524

ลำดับภาพที่ 183/524

ลำดับภาพที่ 184/524

ลำดับภาพที่ 185/524

ลำดับภาพที่ 186/524

ลำดับภาพที่ 187/524

ลำดับภาพที่ 188/524

ลำดับภาพที่ 189/524

ลำดับภาพที่ 190/524

ลำดับภาพที่ 191/524

ลำดับภาพที่ 192/524

ลำดับภาพที่ 193/524

ลำดับภาพที่ 194/524

ลำดับภาพที่ 195/524

ลำดับภาพที่ 196/524

ลำดับภาพที่ 197/524

ลำดับภาพที่ 198/524

ลำดับภาพที่ 199/524

ลำดับภาพที่ 200/524

ลำดับภาพที่ 201/524

ลำดับภาพที่ 202/524

ลำดับภาพที่ 203/524

ลำดับภาพที่ 204/524

ลำดับภาพที่ 205/524

ลำดับภาพที่ 206/524

ลำดับภาพที่ 207/524

ลำดับภาพที่ 208/524

ลำดับภาพที่ 209/524

ลำดับภาพที่ 210/524

ลำดับภาพที่ 211/524

ลำดับภาพที่ 212/524

ลำดับภาพที่ 213/524

ลำดับภาพที่ 214/524

ลำดับภาพที่ 215/524

ลำดับภาพที่ 216/524

ลำดับภาพที่ 217/524

ลำดับภาพที่ 218/524

ลำดับภาพที่ 219/524

ลำดับภาพที่ 220/524

ลำดับภาพที่ 221/524

ลำดับภาพที่ 222/524

ลำดับภาพที่ 223/524

ลำดับภาพที่ 224/524

ลำดับภาพที่ 225/524

ลำดับภาพที่ 226/524

ลำดับภาพที่ 227/524

ลำดับภาพที่ 228/524

ลำดับภาพที่ 229/524

ลำดับภาพที่ 230/524

ลำดับภาพที่ 231/524

ลำดับภาพที่ 232/524

ลำดับภาพที่ 233/524

ลำดับภาพที่ 234/524

ลำดับภาพที่ 235/524

ลำดับภาพที่ 236/524

ลำดับภาพที่ 237/524

ลำดับภาพที่ 238/524

ลำดับภาพที่ 239/524

ลำดับภาพที่ 240/524

ลำดับภาพที่ 241/524

ลำดับภาพที่ 242/524

ลำดับภาพที่ 243/524

ลำดับภาพที่ 244/524

ลำดับภาพที่ 245/524

ลำดับภาพที่ 246/524

ลำดับภาพที่ 247/524

ลำดับภาพที่ 248/524

ลำดับภาพที่ 249/524

ลำดับภาพที่ 250/524

ลำดับภาพที่ 251/524

ลำดับภาพที่ 252/524

ลำดับภาพที่ 253/524

ลำดับภาพที่ 254/524

ลำดับภาพที่ 255/524

ลำดับภาพที่ 256/524

ลำดับภาพที่ 257/524

ลำดับภาพที่ 258/524

ลำดับภาพที่ 259/524

ลำดับภาพที่ 260/524

ลำดับภาพที่ 261/524

ลำดับภาพที่ 262/524

ลำดับภาพที่ 263/524

ลำดับภาพที่ 264/524

ลำดับภาพที่ 265/524

ลำดับภาพที่ 266/524

ลำดับภาพที่ 267/524

ลำดับภาพที่ 268/524

ลำดับภาพที่ 269/524

ลำดับภาพที่ 270/524

ลำดับภาพที่ 271/524

ลำดับภาพที่ 272/524

ลำดับภาพที่ 273/524

ลำดับภาพที่ 274/524

ลำดับภาพที่ 275/524

ลำดับภาพที่ 276/524

ลำดับภาพที่ 277/524

ลำดับภาพที่ 278/524

ลำดับภาพที่ 279/524

ลำดับภาพที่ 280/524

ลำดับภาพที่ 281/524

ลำดับภาพที่ 282/524

ลำดับภาพที่ 283/524

ลำดับภาพที่ 284/524

ลำดับภาพที่ 285/524

ลำดับภาพที่ 286/524

ลำดับภาพที่ 287/524

ลำดับภาพที่ 288/524

ลำดับภาพที่ 289/524

ลำดับภาพที่ 290/524

ลำดับภาพที่ 291/524

ลำดับภาพที่ 292/524

ลำดับภาพที่ 293/524

ลำดับภาพที่ 294/524

ลำดับภาพที่ 295/524

ลำดับภาพที่ 296/524

ลำดับภาพที่ 297/524

ลำดับภาพที่ 298/524

ลำดับภาพที่ 299/524

ลำดับภาพที่ 300/524

ลำดับภาพที่ 301/524

ลำดับภาพที่ 302/524

ลำดับภาพที่ 303/524

ลำดับภาพที่ 304/524

ลำดับภาพที่ 305/524

ลำดับภาพที่ 306/524

ลำดับภาพที่ 307/524

ลำดับภาพที่ 308/524

ลำดับภาพที่ 309/524

ลำดับภาพที่ 310/524

ลำดับภาพที่ 311/524

ลำดับภาพที่ 312/524

ลำดับภาพที่ 313/524

ลำดับภาพที่ 314/524

ลำดับภาพที่ 315/524

ลำดับภาพที่ 316/524

ลำดับภาพที่ 317/524

ลำดับภาพที่ 318/524

ลำดับภาพที่ 319/524

ลำดับภาพที่ 320/524

ลำดับภาพที่ 321/524

ลำดับภาพที่ 322/524

ลำดับภาพที่ 323/524

ลำดับภาพที่ 324/524

ลำดับภาพที่ 325/524

ลำดับภาพที่ 326/524

ลำดับภาพที่ 327/524

ลำดับภาพที่ 328/524

ลำดับภาพที่ 329/524

ลำดับภาพที่ 330/524

ลำดับภาพที่ 331/524

ลำดับภาพที่ 332/524

ลำดับภาพที่ 333/524

ลำดับภาพที่ 334/524

ลำดับภาพที่ 335/524

ลำดับภาพที่ 336/524

ลำดับภาพที่ 337/524

ลำดับภาพที่ 338/524

ลำดับภาพที่ 339/524

ลำดับภาพที่ 340/524

ลำดับภาพที่ 341/524

ลำดับภาพที่ 342/524

ลำดับภาพที่ 343/524

ลำดับภาพที่ 344/524

ลำดับภาพที่ 345/524

ลำดับภาพที่ 346/524

ลำดับภาพที่ 347/524

ลำดับภาพที่ 348/524

ลำดับภาพที่ 349/524

ลำดับภาพที่ 350/524

ลำดับภาพที่ 351/524

ลำดับภาพที่ 352/524

ลำดับภาพที่ 353/524

ลำดับภาพที่ 354/524

ลำดับภาพที่ 355/524

ลำดับภาพที่ 356/524

ลำดับภาพที่ 357/524

ลำดับภาพที่ 358/524

ลำดับภาพที่ 359/524

ลำดับภาพที่ 360/524

ลำดับภาพที่ 361/524

ลำดับภาพที่ 362/524

ลำดับภาพที่ 363/524

ลำดับภาพที่ 364/524

ลำดับภาพที่ 365/524

ลำดับภาพที่ 366/524

ลำดับภาพที่ 367/524

ลำดับภาพที่ 368/524

ลำดับภาพที่ 369/524

ลำดับภาพที่ 370/524

ลำดับภาพที่ 371/524

ลำดับภาพที่ 372/524

ลำดับภาพที่ 373/524

ลำดับภาพที่ 374/524

ลำดับภาพที่ 375/524

ลำดับภาพที่ 376/524

ลำดับภาพที่ 377/524

ลำดับภาพที่ 378/524

ลำดับภาพที่ 379/524

ลำดับภาพที่ 380/524

ลำดับภาพที่ 381/524

ลำดับภาพที่ 382/524

ลำดับภาพที่ 383/524

ลำดับภาพที่ 384/524

ลำดับภาพที่ 385/524

ลำดับภาพที่ 386/524

ลำดับภาพที่ 387/524

ลำดับภาพที่ 388/524

ลำดับภาพที่ 389/524

ลำดับภาพที่ 390/524

ลำดับภาพที่ 391/524

ลำดับภาพที่ 392/524

ลำดับภาพที่ 393/524

ลำดับภาพที่ 394/524

ลำดับภาพที่ 395/524

ลำดับภาพที่ 396/524

ลำดับภาพที่ 397/524

ลำดับภาพที่ 398/524

ลำดับภาพที่ 399/524

ลำดับภาพที่ 400/524

ลำดับภาพที่ 401/524

ลำดับภาพที่ 402/524

ลำดับภาพที่ 403/524

ลำดับภาพที่ 404/524

ลำดับภาพที่ 405/524

ลำดับภาพที่ 406/524

ลำดับภาพที่ 407/524

ลำดับภาพที่ 408/524

ลำดับภาพที่ 409/524

ลำดับภาพที่ 410/524

ลำดับภาพที่ 411/524

ลำดับภาพที่ 412/524

ลำดับภาพที่ 413/524

ลำดับภาพที่ 414/524

ลำดับภาพที่ 415/524

ลำดับภาพที่ 416/524

ลำดับภาพที่ 417/524

ลำดับภาพที่ 418/524

ลำดับภาพที่ 419/524

ลำดับภาพที่ 420/524

ลำดับภาพที่ 421/524

ลำดับภาพที่ 422/524

ลำดับภาพที่ 423/524

ลำดับภาพที่ 424/524

ลำดับภาพที่ 425/524

ลำดับภาพที่ 426/524

ลำดับภาพที่ 427/524

ลำดับภาพที่ 428/524

ลำดับภาพที่ 429/524

ลำดับภาพที่ 430/524

ลำดับภาพที่ 431/524

ลำดับภาพที่ 432/524

ลำดับภาพที่ 433/524

ลำดับภาพที่ 434/524

ลำดับภาพที่ 435/524

ลำดับภาพที่ 436/524

ลำดับภาพที่ 437/524

ลำดับภาพที่ 438/524

ลำดับภาพที่ 439/524

ลำดับภาพที่ 440/524

ลำดับภาพที่ 441/524

ลำดับภาพที่ 442/524

ลำดับภาพที่ 443/524

ลำดับภาพที่ 444/524

ลำดับภาพที่ 445/524

ลำดับภาพที่ 446/524

ลำดับภาพที่ 447/524

ลำดับภาพที่ 448/524

ลำดับภาพที่ 449/524

ลำดับภาพที่ 450/524

ลำดับภาพที่ 451/524

ลำดับภาพที่ 452/524

ลำดับภาพที่ 453/524

ลำดับภาพที่ 454/524

ลำดับภาพที่ 455/524

ลำดับภาพที่ 456/524

ลำดับภาพที่ 457/524

ลำดับภาพที่ 458/524

ลำดับภาพที่ 459/524

ลำดับภาพที่ 460/524

ลำดับภาพที่ 461/524

ลำดับภาพที่ 462/524

ลำดับภาพที่ 463/524

ลำดับภาพที่ 464/524

ลำดับภาพที่ 465/524

ลำดับภาพที่ 466/524

ลำดับภาพที่ 467/524

ลำดับภาพที่ 468/524

ลำดับภาพที่ 469/524

ลำดับภาพที่ 470/524

ลำดับภาพที่ 471/524

ลำดับภาพที่ 472/524

ลำดับภาพที่ 473/524

ลำดับภาพที่ 474/524

ลำดับภาพที่ 475/524

ลำดับภาพที่ 476/524

ลำดับภาพที่ 477/524

ลำดับภาพที่ 478/524

ลำดับภาพที่ 479/524

ลำดับภาพที่ 480/524

ลำดับภาพที่ 481/524

ลำดับภาพที่ 482/524

ลำดับภาพที่ 483/524

ลำดับภาพที่ 484/524

ลำดับภาพที่ 485/524

ลำดับภาพที่ 486/524

ลำดับภาพที่ 487/524

ลำดับภาพที่ 488/524

ลำดับภาพที่ 489/524

ลำดับภาพที่ 490/524

ลำดับภาพที่ 491/524

ลำดับภาพที่ 492/524

ลำดับภาพที่ 493/524

ลำดับภาพที่ 494/524

ลำดับภาพที่ 495/524

ลำดับภาพที่ 496/524

ลำดับภาพที่ 497/524

ลำดับภาพที่ 498/524

ลำดับภาพที่ 499/524

ลำดับภาพที่ 500/524

ลำดับภาพที่ 501/524

ลำดับภาพที่ 502/524

ลำดับภาพที่ 503/524

ลำดับภาพที่ 504/524

ลำดับภาพที่ 505/524

ลำดับภาพที่ 506/524

ลำดับภาพที่ 507/524

ลำดับภาพที่ 508/524

ลำดับภาพที่ 509/524

ลำดับภาพที่ 510/524

ลำดับภาพที่ 511/524

ลำดับภาพที่ 512/524

ลำดับภาพที่ 513/524

ลำดับภาพที่ 514/524

ลำดับภาพที่ 515/524

ลำดับภาพที่ 516/524

ลำดับภาพที่ 517/524

ลำดับภาพที่ 518/524

ลำดับภาพที่ 519/524

ลำดับภาพที่ 520/524

ลำดับภาพที่ 521/524

ลำดับภาพที่ 522/524

ลำดับภาพที่ 523/524

ลำดับภาพที่ 524/524
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
099-270-5490
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10