หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 

ข่าวสาร
 

 
โครงการจัดซื้อวัควีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่วงก์ นำโดยนายสำราญ พันธ์มหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลแม่วงก์ ได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชน จำนวน 4994 โด๊ส จำนวน 2997 คน โดยได้ดำเนินการฉีด(รอบแรก)เข็มแรกจำนวน 1500  คน ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 และฉีดเข็มที่สอง(รอบแรก)ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2564 และ(รอบที่สอง)ดำเนินการฉีดเข็มแรก จำนวน 997 คน ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 12.06 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/274

ลำดับภาพที่ 2/274

ลำดับภาพที่ 3/274

ลำดับภาพที่ 4/274

ลำดับภาพที่ 5/274

ลำดับภาพที่ 6/274

ลำดับภาพที่ 7/274

ลำดับภาพที่ 8/274

ลำดับภาพที่ 9/274

ลำดับภาพที่ 10/274

ลำดับภาพที่ 11/274

ลำดับภาพที่ 12/274

ลำดับภาพที่ 13/274

ลำดับภาพที่ 14/274

ลำดับภาพที่ 15/274

ลำดับภาพที่ 16/274

ลำดับภาพที่ 17/274

ลำดับภาพที่ 18/274

ลำดับภาพที่ 19/274

ลำดับภาพที่ 20/274

ลำดับภาพที่ 21/274

ลำดับภาพที่ 22/274

ลำดับภาพที่ 23/274

ลำดับภาพที่ 24/274

ลำดับภาพที่ 25/274

ลำดับภาพที่ 26/274

ลำดับภาพที่ 27/274

ลำดับภาพที่ 28/274

ลำดับภาพที่ 29/274

ลำดับภาพที่ 30/274

ลำดับภาพที่ 31/274

ลำดับภาพที่ 32/274

ลำดับภาพที่ 33/274

ลำดับภาพที่ 34/274

ลำดับภาพที่ 35/274

ลำดับภาพที่ 36/274

ลำดับภาพที่ 37/274

ลำดับภาพที่ 38/274

ลำดับภาพที่ 39/274

ลำดับภาพที่ 40/274

ลำดับภาพที่ 41/274

ลำดับภาพที่ 42/274

ลำดับภาพที่ 43/274

ลำดับภาพที่ 44/274

ลำดับภาพที่ 45/274

ลำดับภาพที่ 46/274

ลำดับภาพที่ 47/274

ลำดับภาพที่ 48/274

ลำดับภาพที่ 49/274

ลำดับภาพที่ 50/274

ลำดับภาพที่ 51/274

ลำดับภาพที่ 52/274

ลำดับภาพที่ 53/274

ลำดับภาพที่ 54/274

ลำดับภาพที่ 55/274

ลำดับภาพที่ 56/274

ลำดับภาพที่ 57/274

ลำดับภาพที่ 58/274

ลำดับภาพที่ 59/274

ลำดับภาพที่ 60/274

ลำดับภาพที่ 61/274

ลำดับภาพที่ 62/274

ลำดับภาพที่ 63/274

ลำดับภาพที่ 64/274

ลำดับภาพที่ 65/274

ลำดับภาพที่ 66/274

ลำดับภาพที่ 67/274

ลำดับภาพที่ 68/274

ลำดับภาพที่ 69/274

ลำดับภาพที่ 70/274

ลำดับภาพที่ 71/274

ลำดับภาพที่ 72/274

ลำดับภาพที่ 73/274

ลำดับภาพที่ 74/274

ลำดับภาพที่ 75/274

ลำดับภาพที่ 76/274

ลำดับภาพที่ 77/274

ลำดับภาพที่ 78/274

ลำดับภาพที่ 79/274

ลำดับภาพที่ 80/274

ลำดับภาพที่ 81/274

ลำดับภาพที่ 82/274

ลำดับภาพที่ 83/274

ลำดับภาพที่ 84/274

ลำดับภาพที่ 85/274

ลำดับภาพที่ 86/274

ลำดับภาพที่ 87/274

ลำดับภาพที่ 88/274

ลำดับภาพที่ 89/274

ลำดับภาพที่ 90/274

ลำดับภาพที่ 91/274

ลำดับภาพที่ 92/274

ลำดับภาพที่ 93/274

ลำดับภาพที่ 94/274

ลำดับภาพที่ 95/274

ลำดับภาพที่ 96/274

ลำดับภาพที่ 97/274

ลำดับภาพที่ 98/274

ลำดับภาพที่ 99/274

ลำดับภาพที่ 100/274

ลำดับภาพที่ 101/274

ลำดับภาพที่ 102/274

ลำดับภาพที่ 103/274

ลำดับภาพที่ 104/274

ลำดับภาพที่ 105/274

ลำดับภาพที่ 106/274

ลำดับภาพที่ 107/274

ลำดับภาพที่ 108/274

ลำดับภาพที่ 109/274

ลำดับภาพที่ 110/274

ลำดับภาพที่ 111/274

ลำดับภาพที่ 112/274

ลำดับภาพที่ 113/274

ลำดับภาพที่ 114/274

ลำดับภาพที่ 115/274

ลำดับภาพที่ 116/274

ลำดับภาพที่ 117/274

ลำดับภาพที่ 118/274

ลำดับภาพที่ 119/274

ลำดับภาพที่ 120/274

ลำดับภาพที่ 121/274

ลำดับภาพที่ 122/274

ลำดับภาพที่ 123/274

ลำดับภาพที่ 124/274

ลำดับภาพที่ 125/274

ลำดับภาพที่ 126/274

ลำดับภาพที่ 127/274

ลำดับภาพที่ 128/274

ลำดับภาพที่ 129/274

ลำดับภาพที่ 130/274

ลำดับภาพที่ 131/274

ลำดับภาพที่ 132/274

ลำดับภาพที่ 133/274

ลำดับภาพที่ 134/274

ลำดับภาพที่ 135/274

ลำดับภาพที่ 136/274

ลำดับภาพที่ 137/274

ลำดับภาพที่ 138/274

ลำดับภาพที่ 139/274

ลำดับภาพที่ 140/274

ลำดับภาพที่ 141/274

ลำดับภาพที่ 142/274

ลำดับภาพที่ 143/274

ลำดับภาพที่ 144/274

ลำดับภาพที่ 145/274

ลำดับภาพที่ 146/274

ลำดับภาพที่ 147/274

ลำดับภาพที่ 148/274

ลำดับภาพที่ 149/274

ลำดับภาพที่ 150/274

ลำดับภาพที่ 151/274

ลำดับภาพที่ 152/274

ลำดับภาพที่ 153/274

ลำดับภาพที่ 154/274

ลำดับภาพที่ 155/274

ลำดับภาพที่ 156/274

ลำดับภาพที่ 157/274

ลำดับภาพที่ 158/274

ลำดับภาพที่ 159/274

ลำดับภาพที่ 160/274

ลำดับภาพที่ 161/274

ลำดับภาพที่ 162/274

ลำดับภาพที่ 163/274

ลำดับภาพที่ 164/274

ลำดับภาพที่ 165/274

ลำดับภาพที่ 166/274

ลำดับภาพที่ 167/274

ลำดับภาพที่ 168/274

ลำดับภาพที่ 169/274

ลำดับภาพที่ 170/274

ลำดับภาพที่ 171/274

ลำดับภาพที่ 172/274

ลำดับภาพที่ 173/274

ลำดับภาพที่ 174/274

ลำดับภาพที่ 175/274

ลำดับภาพที่ 176/274

ลำดับภาพที่ 177/274

ลำดับภาพที่ 178/274

ลำดับภาพที่ 179/274

ลำดับภาพที่ 180/274

ลำดับภาพที่ 181/274

ลำดับภาพที่ 182/274

ลำดับภาพที่ 183/274

ลำดับภาพที่ 184/274

ลำดับภาพที่ 185/274

ลำดับภาพที่ 186/274

ลำดับภาพที่ 187/274

ลำดับภาพที่ 188/274

ลำดับภาพที่ 189/274

ลำดับภาพที่ 190/274

ลำดับภาพที่ 191/274

ลำดับภาพที่ 192/274

ลำดับภาพที่ 193/274

ลำดับภาพที่ 194/274

ลำดับภาพที่ 195/274

ลำดับภาพที่ 196/274

ลำดับภาพที่ 197/274

ลำดับภาพที่ 198/274

ลำดับภาพที่ 199/274

ลำดับภาพที่ 200/274

ลำดับภาพที่ 201/274

ลำดับภาพที่ 202/274

ลำดับภาพที่ 203/274

ลำดับภาพที่ 204/274

ลำดับภาพที่ 205/274

ลำดับภาพที่ 206/274

ลำดับภาพที่ 207/274

ลำดับภาพที่ 208/274

ลำดับภาพที่ 209/274

ลำดับภาพที่ 210/274

ลำดับภาพที่ 211/274

ลำดับภาพที่ 212/274

ลำดับภาพที่ 213/274

ลำดับภาพที่ 214/274

ลำดับภาพที่ 215/274

ลำดับภาพที่ 216/274

ลำดับภาพที่ 217/274

ลำดับภาพที่ 218/274

ลำดับภาพที่ 219/274

ลำดับภาพที่ 220/274

ลำดับภาพที่ 221/274

ลำดับภาพที่ 222/274

ลำดับภาพที่ 223/274

ลำดับภาพที่ 224/274

ลำดับภาพที่ 225/274

ลำดับภาพที่ 226/274

ลำดับภาพที่ 227/274

ลำดับภาพที่ 228/274

ลำดับภาพที่ 229/274

ลำดับภาพที่ 230/274

ลำดับภาพที่ 231/274

ลำดับภาพที่ 232/274

ลำดับภาพที่ 233/274

ลำดับภาพที่ 234/274

ลำดับภาพที่ 235/274

ลำดับภาพที่ 236/274

ลำดับภาพที่ 237/274

ลำดับภาพที่ 238/274

ลำดับภาพที่ 239/274

ลำดับภาพที่ 240/274

ลำดับภาพที่ 241/274

ลำดับภาพที่ 242/274

ลำดับภาพที่ 243/274

ลำดับภาพที่ 244/274

ลำดับภาพที่ 245/274

ลำดับภาพที่ 246/274

ลำดับภาพที่ 247/274

ลำดับภาพที่ 248/274

ลำดับภาพที่ 249/274

ลำดับภาพที่ 250/274

ลำดับภาพที่ 251/274

ลำดับภาพที่ 252/274

ลำดับภาพที่ 253/274

ลำดับภาพที่ 254/274

ลำดับภาพที่ 255/274

ลำดับภาพที่ 256/274

ลำดับภาพที่ 257/274

ลำดับภาพที่ 258/274

ลำดับภาพที่ 259/274

ลำดับภาพที่ 260/274

ลำดับภาพที่ 261/274

ลำดับภาพที่ 262/274

ลำดับภาพที่ 263/274

ลำดับภาพที่ 264/274

ลำดับภาพที่ 265/274

ลำดับภาพที่ 266/274

ลำดับภาพที่ 267/274

ลำดับภาพที่ 268/274

ลำดับภาพที่ 269/274

ลำดับภาพที่ 270/274

ลำดับภาพที่ 271/274

ลำดับภาพที่ 272/274

ลำดับภาพที่ 273/274

ลำดับภาพที่ 274/274
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
056-238-076
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10