HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   20 มิ.ย. 2557 763
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   23 พ.ค. 2557 685
โอนย้าย/รับสมัคร      21 มิ.ย. 2560 326
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา พนักงานขับรถยนต์   21 มี.ค. 2555 1291
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ   20 มี.ค. 2555 978
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   27 เม.ย. 2554 3689
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์    26 ต.ค. 2553 1833
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน (ย้าย) /บรรจุแต่งตั้ง จพง.ป้องกันฯ 2-4/5 ด่วน   15 มิ.ย. 2553 3405
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6)   15 มิ.ย. 2553 3414
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   7 มิ.ย. 2553 1908
  (1)     2      3