หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)