หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2