หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
     


 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 266  
 
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 205  
 
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 15 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 167  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน [ 3 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 157  
 
ประกาศฝช้ข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั้งป้าย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 7 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 151  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 5 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 199  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 26 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 149  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ [ 25 ส.ค. 2553 ]  อ่าน : 172  
 
  (1)     2