หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
     


 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 285  
 
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 221  
 
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 15 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 184  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน [ 3 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 175  
 
ประกาศฝช้ข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั้งป้าย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 7 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 173  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 5 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 217  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 26 ต.ค. 2553 ]  อ่าน : 165  
 
  (1)     2