หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


 

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ทั้งภายในตำบลและ ระหว่างตำบลมีความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมี ถนนบางสายที่มีสภาพไม่ดีจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น ถนนสาย หลักภายในตำบล ประกอบด้วย ถนนลาดยางสายหลัก 3 สาย และถนนลูกรังสายหลัก 14 สาย
 


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 9 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย , คลอง จำนวน 13 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 51 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 16 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 35 แห่ง
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 31 แห่ง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551