หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 


 
ประชากรตำบลแม่วงก์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน ตำบลจะอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านจะช่วยเหลือเกื้อกูล กันตามวิถีชีวิตของชาวชนบท นอกจากนี้ ประชาชนในตำบลแม่วงก์ยังยึดหลักตามพระพุทธศาสนา คือทำแต่ความดีทำให้ตำบลแม่วงก์อยู่กันอย่างมีความสุข
 


 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง
 
วัดเทพมงคลทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดปากดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดบ้านคลองน้ำโจน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดเนินสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดถังแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดเขาพรหมวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดบ้านไร่ไทรทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดหนองอ้ายสา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดหนองเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดบ้านลานตะแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดสระหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
วัดเขาแม่กระทู้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัดแม่วงก์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 


 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนบ้านลานตะแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงเรียนขยายโอกาส (ป.1 – ม.3) จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วงก์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ กศน. จำนวน 1 แห่ง
 
กศน.อำเภอแม่วงก์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 


 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำโจนตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงพยาบาล (ขนาด 30 เตียง) จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลแม่วงก์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


 

สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง

ป้อมตำรวจ จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
สายตรงนายก
056-238-076
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10