หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายธีระลักษณ์ สรเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางบุญณ์ยาพร บุญยัง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสราวุธ คุณเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปิยนาถ มั่งมีธนพิบูลย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวสรินทิพย์ ทิพรส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเฟื่องลดา สุยะนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวมณฑิตรา กรสิงห์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวน้ำค้าง ตนชัยภูมิ
ครูชำนาญการ