หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
ร้องเรียน-
ร้องทุกข์

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
 


 

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้งหมด จำนวน 9 หมู่บ้าน

อัตราการใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด
 


 

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 แห่ง
 


 

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 ตู้

ไปรษณีย์อำเภอลาดยาว (สาขาย่อยแม่วงก์) จำนวน 1 แห่ง
 
 


 

ปั๊มน้ำมันหัวฉีด 1 หัว จำนวน 3 แห่ง

ปั้มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 25 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 89 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง

โรงรับซื้อพืชไร่ จำนวน 5 แห่ง

ร้านตัดผมชาย จำนวน 5 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 แห่ง

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง

ตลาดนัด จำนวน 6 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

บ้านเช่าและห้องแถว จำนวน 4 แห่ง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ย. 2551